Belaňa tundrová

Belaňa tundrová (iné názvy sova biela, sova tundrová alebo sova snežná; lat. Bubo scandiacus staršie Nyctea scandiaca) je druh vtáka z čeľade sovovitých (Strigidae). Obýva Holarktídu. Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov belaňa tundrová patrí medzi zraniteľné druhy, celková populácia klesá kvôli klimatickým zmenám, predpokladaný vývoj ďalších troch generácií je pokles o 30 – 49 % a možno aj viac. V rokoch 1970 – 2014 došlo k poklesu populácie v Kanade a v USA o 64 %.

Opis
Belaňa tundrová meria 52 – 65 cm[4] a váži 1350 – 2153 g. Je to veľká biela sova s okrúhlou hlavou a žltými očami. Bielu základnú farbu pokrývajú hnedé škvrny a vlnky. Vo všeobecnosti sú samce belšie a samice majú viac hnedých škvŕn. Samce majú priečne čiarky úzke, samice širšie. Šat mláďat je tmavý, sivohnedý.

Hlas
Belaňa tundrová sa ozýva štekavým “krow”, ktoré dopĺňa klokotavým “gogogogogogogogo”, samec má hlbšie tóny a samica vyššie.

Výskyt a stav na Slovensku
Veľmi vzácny zimný hosť. Odhadovaný počet zimujúcich jedincov 0 – 5. Ekosozologický status v roku 1995 Im – nezaradený migrant, resp. nehniezdič. V roku 1998, 2001 a 2014 žiadny. Európsky ochranársky status SPEC3 – druhy, ktorých globálne populácie nie sú koncentrované v Európe, ale majú tam nevhodný ochranársky status. Stupeň ohrozenia V – zraniteľný druh.