Kakadu ružový

Eolophus je rod z podčeľade kakaduorodé. Jediným druhom tohto rodu je kakadu ružový (Eolophus rosseicapilla, syn. Eolophus roseicapillus, Vieillot 1817). Kakadu ružový patrí medzi najrozšírenejšie austrálske papagáje.

Opis
Kakadu ružový má telo tmavoružovo sfarbené, horná polovica hlavy je svetlejšia až biela. Horná časť krídel a kostrč je svetlošedá, dlhé chvostové perá a letky sú tmavosivé.

Zobák má rohovinové sfarbenie, dúhovka očí samca je tmavohnedá, samica má ružovočervenú dúhovku. Nohy tohto rodu papagája sú sivej farby.

Chochol má tento kakadu menší a je podobne ako u ostatných kakaduorodých papagájov pohyblivý podľa momentálnej nálady tohto vtáka.

Celková dĺžka papagája kakadu ružového je okolo 34 cm, krídlo má dlhé okolo 25 cm a chvost kakadu ružového je asi 15 cm dlhý. Hmotnosť tohto papgája je 300 až 400 gramov.

Výskyt
Kakadu ružový vo veľkých, až niekoľkotisícových kŕdľoch migruje po savanových lesoch, poliach a otvorenej krajine celom vnútrozemí štátov austrálskeho kontinentu až do nadmorských výšok 1 250 m. Nevyskytuje sa iba na najsuchších miestach Austrálie, je bežným vtákom v metropolách ako sú Perth a Melbourne.

Zmeny, ktoré sa stali na kontinente po osídlení Európanmi a znižovanie populácií niektorých austrálskych endemických druhov boli v prospech pre kakadu ružového, ktorý ich začína postupne nahrádzať. Obrovské kŕdle týchto vtákov spolu s kakadu naholícim ničením úrody spôsobujú veľké straty na poliach austrálskych farmárov. Austrálske zákony farmárom povoľujú ich hromadnú likvidáciu, no na druhej strane to isté zákonodarstvo zakázalo komerčný vývoz týchto pre chovateľov atraktívnych vtáčich druhov z kontinentu.

Klasifikácia
Klasifikácia kakadu ružového je obťažná. Je zaradený do osobitného rodu Eolophus, no jeho vzťahy s ostatnými rodmi papagájov kakadu nie sú celkom jasné. Určitá morfologická podobnosť medzi týmito papagájmi a papagájmi rodu Cacatua spôsobila, že pôvodné vedecké pomenovanie kakadu ružového bolo Cacatua roseicapilla. Už prvé testy DNA potvrdili príbuzenstvo a vedci sa zhodli na tom, že tento kakadu je druhom, príbuzným, i keď nie vzhľadom úplne podobným rodu Cacatua a za jeho najbližšieho príbuzného je niektroými zdrojmi považovaný jediný člen podrodu Lophochroa, kakadu inka/ kakadu trojfarebný (Cacatua leadbeateri).

V Sydney sa podarilo odchovať niekoľko krížencov kakadu ružového a kakadu inka. Ďalším medzidruhovým krížencom tohto kakadu je potomok s korelou chocholatou.

Poddruhy
Kakadu ružový má tri poddruhy:

Eolophus (roseicapillus) albiceps – väčšina doma chovaných kakadu ružových, ktoré sa nchádzajú mimo Austrálie pochádzajú z tejto severovýchodnej formy.
Eolophus (roseicapillus) roseicapillus – západoaustrálska forma
Eolophus (roseicapillus) kuhli – severoaustrálska forma (klasifikácia tohto poddruhuhu nie je celkom presná)
Potrava
Hlavnou potravinovou zložkou kakadu ružového sú plody a semená rastlín.

Rozmnožovanie
Kakadu ružový tak ako väčšina kakaduovitých má silné partnerské putá so svojim párovým druhom. Hniezdi v dutinách stromov, kde samica znáša 2-5 vajec. Mláďatá sa vyliahnu za 28 dní a hniezdo opustia po 5-6 týžddňoch.

Domáci miláčik
Papgáje ružové sú silne sociálne. Samci aj samičky sú dobrými imitátormi zvukov. Jednotlivo chované jedince si dokážu vytvoriť silný vzťah so svojim vlastníkom a môžu sa stať rodinným miláčikom podobne ako aj iné druhy papagájov, či bežnejšie chovaných domácich zvierat ako sú psy mačky a iné. Vyžadujú si ale väčšiu pozornosť a tak ako všetky kakaduovitých dokážu by poriadne hlučné.